Nastartujte svůj život a zkuste

studium na střední škole v Kanadě

Zjistěte více

Nabízíme individuální konzultace studijních programů! Můžete nás kontaktovat na 774 707 404 nebo emailem: info@studovatvusa.cz


Zájemci o pobyt dostanou možnost vyplnit si originální jazykový ELTiS test z angličtiny, který je povinnou součástí přihlášky do USA.

Stručný popis studijního programu

Program
Ubytování: v hostitelských rodinách
Studium: státní střední škola
  dvojjazyčná střední škola
Délka pobytu: celý školní rok
  pololetí
Odlety: celý školní rok a 1.pololetí - září
  2. pololetí - únor
Termíny podání přihlášky
Celý školní rok do 30. dubna 2018
1.pololetí: do 30. dubna 2018
2.pololetí: do 31. října 2018
Požadavky na uchazeče
Věkový limit: 15 až 19,5 let
Znalost jazyka: alespoň základní
Ostatní: vyspělost, dobrý zdravotní stav
Cena programu
Státní škola: 20 700 CAD - pro celý rok
  10 700 CAD - pro pololetí

Studijní program v Kanadě

River East Transcona Schools Division

Spolupracujeme s prestižními středními školami ve Winnipegu. Winnipeg je moderní hlavní město státu Manitoba, které leží v překrásném prostředí na soutoku dvou řek na samém jihu Kanady. Ve městě je množství zeleně a možností pro sportovní, kulturní a jiné aktivity, a to jak v létě, tak v zimě.

Akademický areál zahrnující více škol různého typu a kolejí River East Transcona Schools se nachází v tichém bezpečném prostředí severovýchodního Winnipegu. Je tu umístěno i několik středních škol s perfektním vybavením všeho druhu (PC laboratoře, studovny s knihovnami, krytý bazén, sportovní areál atd.).

 

Hostitelské rodiny

Umístění v rodině, v níž student bydlí a stravuje se, zajišťuje kanadská strana. Agentura věnuje maximální pozornost výběru hostitelských rodin; všechny musí splňovat morální, psychologická a finanční kriteria.

RETSD má seznam místních rodin, které jsou prověřené k poskytování odpovídajícího prostředí k ubytování mezinárodních studentů. Rodiny musí odevzdat čistý výpis z rejstříku trestů, aby byla zajištěna bezpečnost studentů. Tyto rodiny i jejich domácnosti jsou osobně navštěvovány a jejich zájem prověřován pracovníky International Education Program. Důraz je kladen na zajištění vstřícného prostředí pro rozvoj osobnostních a jazykových schopností studenta. Nastanou-li mezi rodinou a studentem problémy, řeší je místní zástupce agentury (koordinátor). Pokud nebude možno problémy vyřešit, je student přemístěn do jiné rodiny.

Studium v Kanadě

Základní podmínky, které musí agentura studentovi zajistit, je jeho umístění v blízké škole a některé jeho nadstandardní potřeby včetně např. dietního stravování, případné snášenlivosti domácích zvířat apod.

Studenti výměnného programu mají ideální podmínky pro zdokonalení se v jazyce a vstřebání nového prostředí a dovedností, naplní se také jejich očekávání integrace zahraničního studenta do místní rodiny. Student ovšem nepředpokládá, že se stane “respektovaným hostem“, ale bude řádným dočasným členem rodiny, který má svá práva i povinnosti, začlení se do rodinného života a hostitelských aktivit. Očekává se, že student bude plnit povinnosti, které mu budou přiděleny v rámci rozdělení úkolů v domácnosti a bude zodpovědný za pořádek v prostorách, které sám obývá.

Pro každého studenta jsou podmínky poněkud odlišné a podrobností se dozví po svém příjezdu. Všechny tyto aktivity jsou sdílením společného času a slouží je zdokonalování jazykových a sociálně interakčních dovedností. Veškeré aktivity, vzájemná očekávání a zapojení se do programu jsou se studentem konzultovány po jeho příjezdu.

Jaké jsou podmínky pro přijetí

 • Věkový limit - Datum studentova narození je v intervalu od 1. 10. 1998 do 1. 9. 2002
 • Fyzické a psychické zdraví - Student nesmí mít recidivu vážných zdravotních problémů a neměl by mít závažné alergie.
 • Znalost angličtiny - Zájemce o studium by měl mít znalosti jazyka na středoškolské úrovni, aby se od začátku mohl dohovořit v běžných situacích a aspoň pasivně sledovat vyučování. Minimálně jsou požadovány alespoň 2 roky studia angličtiny.
 • Dobrý prospěch - Student by neměl mít čtyřky a měl by mít lepší prospěch.

Školní docházka

Studium v Kanadě

Kanadská strana zajistí přijetí na Vámi preferovanou střední školu ve Winnipegu s vyučováním v angličtině. Školní docházka je povinná. Student se stává řádným denním studentem střední školy, která je podobná našemu gymnáziu. Je možné zvolit školu s vyučováním ve francouzštině. Student má povinné 2 předměty, ostatní předměty volí podle vlastního výběru. Předem si mohou určit obor, kterému by se chtěli věnovat: přírodní nebo sociální vědy, výtvarné umění, hudba, sporty a další. Školní rok trvá od začátku září do konce června.

Přihláška

Zájemci si musí vyžádat přihlašovací formuláře, které obsahují pokyny pro vyplnění.

Termíny podání přihlášky
Pro celý školní rok do 30. dubna 2018
Pro 1. pololetí do 30. dubna 2018
Pro 2. pololetí do 31. října 2018
Studijní pobyt v Kanadě

Kompletní přihláška obsahuje:

 • Application for Admission – osobní přihláška
 • Student Homestay Application – dotazník k umístění v rodině
 • Personal Essay – vyplní student – jde o stručný životopis ve formě dopisu hostitelské rodině, v němž student kromě jiného uvede své zájmy a koníčky. Má být příjemný a veselý.
 • Teacher Recommendation – vyplní učitel angličtiny nebo třídní učitel
 • Family Album - nalepte 4 až 5 současných fotografií z rodinného prostředí
 • Pasové fotografie – přiložte 4 usměvavé fotografie pasového formátu
 • Kopie vysvědčení za poslední 3 ukončené roky

Cestovní doklady a organizace cesty

Víza

Po přijetí studenta do programu RETSD zašle kanadská agentura všechny potřebné dokumenty, na jejichž základě vydá velvyslanectví Kanady roční studijní vízum. Pro semestrální studium není nutné žádat o studijní povolení.

Organizace cesty

Všichni účastníci musí odcestovat do Winnipegu se zpáteční letenkou. Na letišti ve Winnipegu očekávají studenta zástupci organizace spolu s hostitelskou rodinou. Student odlétá do Kanady na přelomu srpna a září. Návrat do České reupbilky je u pololetního pobytu koncem ledna nebo začátkem února, u ročního pobytu na přelomu června a července.

Poplatky

Finanční podmínky pro školní rok 2018 - 19 Celý školní rok Pololetí
Vstupní nevratný poplatek 200 CAD 200 CAD
Školné 13 000 CAD 6 500 CAD
Strava a ubytování v rodině 6 500 CAD 3 500 CAD
Zdravotní pojištění 1000 CAD 500 CAD
Celkem 20 700 CAD 10 700 CAD

Ceny jsou uvedeny v kanadských dolarech CAD. Platba je možná v českých korunách při přepočtu aktuálním kurzem platným k datu úhrady. AKV si účtuje nevratný přihlašovací poplatek ve výši 3 000,- Kč, který musí být uhrazen na běžném účtu spolu s podáním přihlášky.

Při zrušení pobytu ze strany zájemce bude vyžadován zahraniční organizací storno poplatek, jak je uvedeno ve Smlouvě o zprostředkování studijního pobytu.

Cena zahrnuje

 • Vyhledání a kvalifikování hostitelské rodiny
 • Přijetí ke studiu na střední škole
 • Dohled koordinátorů po celou dobu pobytu
 • Komunikaci mezi kanadskou organizací a rodiči prostřednictvím české kanceláře
 • Pomoc školního poradce
 • Orientační schůzku v Praze
 • Zajištění letenek
 • Zdravotní pojištění
 • Úhradu hotelu při nezbytném přenocování během cesty
 • Informační schůzku (Orientation Meeting) po příjezdu do Kanady
 • 24 hodinovou telefonní službu pro studenty na území Kanady po celý rok

Cena nezahrnuje

 • Letenku z České republiky do místa pobytu v Kanadě (orientačně 20 000,- Kč)
 • Kapesné (doporučené 200 CAD měsíčně)
 • Poplatek za žádost o studijní povolení při ročním pobytu
 • Přihlašovací poplatek 3 000,- Kč za vyhodnocení přihlášky, test, pomoc při vyřízení víza, asistenci AKV, atd.
 • Výlety (dobrovolné)