Nastartujte svůj život a zkuste

studium na střední škole v Německu

Zjistěte více

Stručný popis studijního programu

Program
Ubytování: v hostitelských rodinách
Studium: státní střední škola
Délka pobytu: celý školní rok
  pololetí
Odlety: celý školní rok a 1.pololetí - konec srpna
  2. pololetí - leden
Termíny podání přihlášky
Celý školní rok do 30. března 2018
1.pololetí: do 30. března 2018
2.pololetí: do 30. září 2018
Požadavky na uchazeče
Věkový limit: 15 až 18 let
Znalost jazyka: nejméně 2 roky studia
Ostatní: Motivace, vyspělost, dobrý zdravotní stav
Cena programu
Státní škola: 160 300 Kč - pro celý rok
  130 300 Kč - pro pololetí

Studijní pobyt v Německu

Fond budoucnosti

Tento program je zajišťován s podporou Česko-německého Fondu Budoucnosti, který vybraným studentům finančně přispívá na pokrytí nákladů školního roku nebo semestru stráveného v Německu.

Již několik let nám ČNFB umožňuje zúčastnit se výběrového řízení ke schválení finanční podpory našeho projektu Středoškolský studijní pobyt. Pokud bude schválena pro příští školní rok, bude prvním třem studentům přijatým do programu příspěvek ČNFB rozdělen.

Posláním ČNFB je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci nejen v rámci školního partnerství. Naši studenti nacházejí nové kontakty v sousední zemi, poznávají každodenní život ve své hostitelské rodině a získají perfektní znalost německého jazyka.

ICXchange—Deutschland je německé všeobecné sdružení zaměřující se od roku 1974 převážně na výměnný pobyt studentů. Cíl její činnosti leží v kulturně vzdělávacích programech vzájemného setkávání a poznávání se výměnou názorů na všech kulturních úsecích. Účastníci programu ICX z různých zemí a kulturních prostředí žijí po dobu zahraničního pobytu v hostitelských rodinách. Studium a rodinný pobyt v Německu umožňuje zahraničním studentům poznávat každodenní život z první ruky, získávat nové poznatky a zkušenosti, rozšiřovat vědomosti a cíleně zlepšovat znalosti německého jazyka. Jako reprezentanti jiných zemí mají v Německu naopak ukázat obraz o svých zemích.

Hostitelské rodiny

Studium v Německu

Se svou přihláškou současně napíšete dopis jedné zatím neznámé rodině v Německu. ICX vaše podklady předá zainteresovaným rodinám. Hostitelská rodina si svého studenta vybere v přesvědčení, že se vzájemně dobře shodnou a porozumí si. Hostitelská rodina neposkytuje jen ubytování a stravování, ale je připravena sdílet s vámi rodinný život, pomáhat při sžívání se s prostředím a zajišťovat spokojený pobyt. Budete přijati jako člen rodiny a také byste se tak měli cítit.

Pohostinnost zapojených rodin je zcela dobrovolná a není finančně odměňována. Od studenta se očekává zájem a plné zapojení do rodinného života, podřízení se domácím zvyklostem. Neexistuje typická německá rodina. Hostitelské rodiny se liší podle složení sociálních, vzdělanostních a společenských prvků. Bydlí ve městech i v okolních oblastech. Abyste se mohli připravit na podmínky, které vás čekají, dostanete o své hostitelské rodině písemné informace. Ještě před svým odjezdem s ní můžete navázat kontakt. Soužití s rodinou vám umožní co nejlépe poznat jiný životní styl.

Kontaktní osoby ICX

Během pobytu v Německu je všem účastníkům k dispozici kontaktní osoba, koordinátor. Jsou to zástupci ICX bydlící v blízkosti hostitelské rodiny. Místním koordinátorům je přisuzována velká odpovědnost. Spolupracují s centrem ICX při ubytování účastníků ve vhodných rodinách a přijetí do škol, současně připravují rodinu na přijetí zahraničního studenta. Místní kooordinátoři jsou důvěryhodné osoby, na které se mohou studenti i rodiny obrátit, kdykoliv potřebují radu nebo pomoc.

Škola

Výměnný pobyt v Německu vám poskytuje jedinečnou příležitost poznat jiný školní systém, rozšířit si znalosti a navázat kontakty. Školní systém v Německu není jednotný, odpovídá strukturám jednotlivých spolkových zemí. Výměnní studenti se zpravidla přihlašují na gymnázium nebo na jinou všeobecnou školu. Zařazení do ročníku se řídí kromě věku také výsledky a případně jazykovými znalostmi z domovské školy. Při slabších výsledcích je možné studenta zařadit do nižšího ročníku. Na první den vás mohou doprovodit hostitelští rodiče nebo koordinátor. Ředitel školy s vámi pohovoří o zařazení a studijním plánu. Na školách je pověřen pečovat o zahraniční studenty některý z učitelů.

Účast na programu zahrnuje školní povinnost. Školní požadavky hlavně na gymnáziu vyžadují od žáků pravidelnou soustředěnou práci. V počátcích pobytu se může stát, že nebudete mít potřebné znalosti a zběhlost v německém jazyce. To je normální a učitelé jistě projeví porozumění. Protože však budete v německém prostředí, vaše znalosti se rychle zlepší, takže výuku nebudete jen sledovat, ale také se zapojíte aktivně. Všechny školy nabízejí škálu mimoškolních sportovních a kulturních činností.

Zahajovací schůzka

Studijní pobyty v Německu

Všichni zahraniční studenti zahájí svůj pobyt v Německu třídenním soustředěním v Brémách nebo v Oldenburgu. Účelem soustředění je seznámit studenty se životem v německé hostitelské rodině,  se školským systémem, pravidly programu a  osobně se seznámit s pracovníky ICX. Usnadní studentům pochopení místních zvyklostí, například jak si založit účet, využívat veřejnou dopravu nebo jak se vyrovnat se steskem po domově. Program v Brémách nebo v Oldenburgu zahrnuje také kulturní část, vyhlídkový okruh městem s výkladem, poznání atmosféry a zábavy v jednom z těchto měst.

Jaké jsou podmínky pro přijetí

 • Od studenta se očekává, že prokáže dostatečnou zralost k soužití s novým prostředím, k samostatnému řešení a rozhodování se v nastalých situacích. Záleží jen na něm jak svůj pobyt v Německu využije a zhodnotí. Koordinátor, hostitelská rodina a škola mu budou pomáhat.

  Základní podmínky pro kvalifikování studenta jsou :

  • Věkové: narození mezi 1. 9. 2000 a 1. 9. 2003
  • Zdravotní: předpokládá se dobré fyzické a psychické zdraví
  • Jazykové: dobrá základní znalost německého jazyka, předpoklad alespoň 3 roky studia
  • Dobrý prospěch na střední škole

Přihláška

Přihlašovací formuláře s podrobnými instrukcemi pošleme zájemcům poštou, nebo jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF:

Doporučujeme, abyste nám doručili přihlášky bez zbytečného odkladu co nejdříve, tak bude mít organizace dostatek času na kvalitní umístění.

Studijní pobyt v Německu
Termíny podání přihlášky
Pro celý školní rok do 30. března 2018
Pro 1. pololetí do 30. března 2018
Pro 2. pololetí do 30. září 2018

Poplatky

Finanční podmínky pro školní rok 2018 - 19
Cena programu - 1 školní rok: 160 300,- Kč
Cena programu - 1 semestr: 130 300,- Kč

Při zrušení pobytu ze strany zájemce bude vyžadován zahraniční organizací storno poplatek, jak je uvedeno ve Smlouvě o zprostředkování studijního pobytu.

Cena zahrnuje

 • Umístění v rodině a škole
 • Dohled pracovníků ICX - čtvrtletní zprávy pro rodiče
 • 3 denní soustředění v Brémách nebo Oldenburgu před nástupem do školy, ubytování v hotelu, stravu, instruktáž, materiály a ID karty, poznávací a kulturní program v Brémách nebo Oldenburgu
 • Dopravu z místa soustředění do místa bydliště hostitelské rodiny
 • Certifikát o absolvování programu
 • Úřední poplatky v Německu, poplatek za povinnou vstupní zdravotní prohlídku

Cena nezahrnuje

 • Dopravu z domova do Brém nebo Oldenburgu
 • Místní dopravu v Německu, včetně dopravy do školy (pokud bude nutná)
 • Učebnice a pomůcky
 • Přihlašovací poplatek 3000,- Kč za přihlašovací materiály, vyhodnocení přihlášky, zajištění cesty do Německa, zprostředkování komunikace mezi ICX a vlastními rodiči po celou dobu trvání programu, atd.
 • Kapesné, doporučené je 200 Eur měsíčně
 • Zdravotní pojištění - v členských zemích EU platí naše zdravotní pojištění ze zákona, které by si účastníci měli rozšířit o komerční připojištění na pokrytí spoluúčasti, tj. finanční částky, kterou musí pojištěnec za ošetření sám zaplatit, a která mu bude zdravotní pojišťovnou refundována. Zdravotní karta EHIC (VZP) má platnost ve všech státech EU.