Nastartujte svůj život a zkuste

studium na střední škole v USA

Zjistěte více

Nabízíme individuální konzultace studijních programů! Můžete nás kontaktovat na 774 707 404 nebo emailem: info@studovatvusa.cz


Zájemci o pobyt dostanou možnost vyplnit si originální jazykový ELTiS test z angličtiny, který je povinnou součástí přihlášky do USA.

Stručný popis studijního programu

Program
Ubytování: v hostitelských rodinách
Studium: státní střední škola
  soukromá střední škola na vyžádání
Délka pobytu: celý školní rok
  pololetí
Odlety: celý školní rok a 1. pololetí - srpen
  2. pololetí - leden
Termíny podání přihlášky
Celý školní rok do 31. března 2018
1. pololetí: do 31. března 2018
2. pololetí: do 31. října 2018
Požadavky na uchazeče
Věkový limit: 15 až 18,5 let
Znalost jazyka: nejméně 3 roky studia
Ostatní: Motivace, vyspělost, dobrý zdravotní stav
Cena programu včetně pojištění
Státní škola: 7 420 USD - pro celý rok
  6 420 USD - pro pololetí
Soukromá škola: individuální podle výše školného (školné navíc 9 000 – 15 000 USD)

Ve Spojených státech spolupracujeme s organizacemi International Cultural Exchange Services (ICES), American Cultural Exchange Service (ACES), Educational Resource Development Trust (ERDT). Jsou to vzdělávací nadace vzniklé v padesátých letech minulého století za účelem zlepšení mezinárodního porozumění prostřednictvím studia, zdokonalení anglického jazyka a poznání hostitelské země. Organizace mají těměř totožnou strukturu. Üstředí organizace řídí několik regionálních center po celých Spojených státech, která jsou nadřízena státním a místním koordinátorům, jimž pomáhá mnoho místních dobrovolníků. Všichni tito lidé mají v oblasti výměnných programů mnohaleté zkušenosti, pomáhají při vyhledání vhodných rodin a škol a dohlížejí na průběh pobytu.

Naše partnerské organizace spolupracují hlavně s těmito institucemi: United States Information Agency (USIA), International Education Association (IEA), National Association of Foreign Student Advisors (NAFSA), National Association of Secondary School Principals (NASSP).

Především členství v Council on Standards for International Education Travel (CSIET) zaručuje legálnost, solidnost a spolehlivost organizace zabývající se dlouhodobými pobyty zahraničních studentů v USA. CSIET je nezávislá americká organizace hodnotící výměnné studentské programy. Její standardy musí splňovat všechny agentury nabízejcí zprostředkování výměnných pobytů. U těchto organizací dohlíží na vzdělávací záměry, organizační profil, finanční odpovědnost, propagaci, výběr studentů, umístění studentů a dodržování státních směrnic.

Přijetí a pobyt v americké rodině

Studium v USA

Výměnné programy mají ve Spojených státech tradici několik desetiletí. Stovky amerických rodin otevírají své domovy zahraničním studentům z celého světa, za svou pohostinnost a péči očekávají obohacení svého života kulturou a zvyky vzdálených zemí.

Každá rodina je jiná a žije v jiném prostředí, nabízejícím specifické možnosti pro konkrétní oblast. Proto se doporučuje nevytvářet si předem vlastní představy, ale naopak být připraven přijímat nové zkušenosti, poznat jiné zvyky, názory a způsob myšlení.

Aby soužití s budoucí hostitelskou rodinou bylo co nejlepší, rodina si vybere svého studenta, o kterém předpokládá, že si s ním bude rozumět. Proto je velmi důležité, abyste pečlivě vyplnili přihlášku, napsali své zájmy a věnovali pozornost životopisu - eseji a výběru fotografií. Rodiny studentům poskytují bezplatně ubytování a stravu. Stanete se členem americké rodiny a místní komunity, ve které žijí, budete s nimi sdílet jejich zvyky a aktivity ve volném čase, včetně podílu na chodu domácnosti. Předpokládá se pobyt v jedné rodině po celý školní rok — a ve většině případů tomu tak skutečně je. Pokud dojde k nedorozuměním či neshodám, nebudete sami - s řešením vám pomůže místní koordinátor a naši pracovníci.

Velké procento rodin již spolupracuje několik let a hostí studenty opakovaně. Rodiny, které se do programu přihlásí, musí splňovat přísná kritéria. Místní koordinátor s každou rodinou, která má zájem starat se o studenta, osobně hovoří a přesně ji informuje co se od ní očekává a jaké jsou její povinnosti. Pokud se věnujete intenzivně sportu, je snaha najít rodinu v blízkosti školy, která tento sport, či jinou akademickou prioritu nabízí. Má-li student zájem o umístění v určité oblasti, americké ústředí při včasném podání přihlášky k tomuto přání při výběru rodiny přihlédne. Existuje i tzv. přímé umístění, kdy si americká rodina vyžádá konkrétního studenta. I v tomto případě si organizace prověří, zda rodina splňuje předpoklady — jednou z podmínek je, aby se v ní nehovořilo rodným jazykem studenta, ostatní podmínky zůstávají nezměněné.

Stanete se na rok žákem High School

Budete přijati na střední školu v okrese bydliště hostující rodiny. Americký systém vzdělávání je zcela odlišný od našeho, je založen více na dobrovolnosti a vlastní iniciativě. Zahraniční studenti mají povinné pouze 3 předměty — angličtinu, historii a obdobu občanské výchovy, další 2 až 4 předměty si vybírají studenti sami. Nabídka je podle velikosti školy velmi široká, mnohdy jde o desítky oborů a předmětů.

Na každé škole je zahraničním studentům k dispozici školní poradce (counselor), který pomůže s výběrem předmětů a řešením případných počátečních nesnází. Nedílnou součásti studentského života na High School jsou sportovní a umělecké aktivity. Kromě toho, že budete většinou moci pokračovat ve sportech, kterým se věnujete doma, můžete vyzkoušet nové sporty, nebo se například zapojit do tvorby školního časopisu, hrát divadlo, účinkovat v hudebním tělese, věnovat se výtvarné činnosti. Je to příjemná náplň volného času a příležitost k navázání přátelství. Kromě amerických spolužáků se ve škole potkáte i s dalšími zahraničními studenty z jiných zemí.

Možnost studia na soukromé střední škole

Zájemce o program se může rozhodnout pro umístění na soukromé střední škole s tím, že student platí navíc školné 9 000 - 15 000 USD. Studium na takové škole předpokládá motivaci studenta k vyšším akademickým cílům. Jsou kladeny větší nároky na studium a přípravu, zároveň poskytují velice kvalitní úroveň výuky včetně odpovídajícího zázemí školy.

Místní koordinátor

V případě potřeby se mohou studenti i jejich hostitelské rodiny obracet na místní reprezentanty, kteří jim budou nápomocni v každé situaci — jsou to lidé zkušení a diskrétní. Seznam důležitých telefonních čísel dostanete ještě před odletem do Spojených států. Nejblíže studentům je místní zástupce, sám vás po příjezdu zkontaktuje a pozve vás na informační schůzku s ostatními studenty z různých zemí. Jeho práce zahrnuje organizační záležitosti, komunikaci se studenty a rodinami, všestrannou podporu při aklimatizaci. Pro naléhavé situace je k dispozici 24 hodinová telefonní služba zdarma. Studenti se mohou obracet i na další pracovníky, včetně hlavní kanceláře americké organizace.

Schůzka - orientation meeting

Schůzka je dozorující organizací předepsaná, a to před odjezdem s rodiči a studenty, kde se vysvětlují nejrůznější organizační záležitosti spojené s odletem, vyřízením víz apod. Je zde prostor pro zodpovězení dotazů k průběhu studia a pobytu.

Další podobné setkání v USA organizuje regionální koordinátor, který seznámí studenty s místními poměry a zvyklostmi, znovu jsou připomenuta pravidla programu. Schůzka je obyčejně spojena s párty, výletem, nebo jinou zábavou, je zde příležitost k seznámení se studenty z různých zemí, kteří jsou ve stejném regionu.

Výlety

Studijní pobyt v USA

První studenti přihlášení na roční pobyt mají možnost zúčastnit se 3 denního soustředění zahraničních studentů po příletu do USA. Studenti mohou toto soustředění strávit v Los Angeles nebo New Yorku.

Během roku organizuje pověřená cestovní kancelář několik zajímavých zájezdů speciálně pro výměnné zahraniční studenty. Mezi nejpopulárnější patří již tradičně výlet do New Yorku a Washingtonu D.C., studenti shlédnou pamětihodnosti, ale také navštíví muzea a divadelní představení na Broadwayi. Oblíbený je také výlet na Floridu, nebo lyžování v Coloradu.

Jaké jsou podmínky pro přijetí

 • Věkové - program je určen studentům středních škol s přesným věkovým omezením, musíte být narozeni mezi 1. březnem 2000 a 31. srpnem 2003
 • Zdravotní stav - podmínkou je dobré fyzické a psychické zdraví. Můžete mít běžné, lehčí alergie s výjimkou alergie na psí srst
 • Znalost angličtiny - měla by být taková, abyste se bez obtíží dorozuměli v běžných situacích a mohli od počátku alespoň pasivně sledovat školní vyučování. Vyžadují se minimálně 3  roky studia ve škole a složení testu z angličtiny na předepsaný počet bodů
 • Dobrý prospěch na střední škole
 • Motivace - předpokladem úspěšného pobytu je, že máte o studium v zahraničí zájem, najdete potřebnou podporu ve své rodině a budete ochotni se během pobytu podřídit pravidlům programu
 • Studenti nesmí kouřit

Přihláška

Zájemci si v naší kanceláři vyžádají přihlašovací formuláře s podrobnými instrukcemi k vyplnění. Kompletní sada přihlášek obsahuje: vlastní osobní přihlášku, zdravotní formulář s potvrzením o povinných očkováních, životopis - esej, vyjádření učitele angličtiny, opis školního vysvědčení za poslední 3 roky, kopie rodného listu, dokladové fotografie a několik rodinných fotografií. Součástí přihlášky je výsledek testu z angličtiny pro střední školy (ELTiS), který je nyní požadován zahraniční školou. Test je poměrně snadný; každý, kdo se učí 3 roky anglicky, jej zvládl nad požadované minimum.

Studijní pobyt v USA
Termíny podání přihlášky
Pro celý školní rok do 31. března 2018
Pro 1. pololetí do 31. března 2018
Pro 2. pololetí do 31. října 2018

Studenti jsou posuzováni k přijetí ihned poté, co obdržíme kompletně vyplněné a podepsané přihlášky a budou vyrozuměni do 2 týdnů od podání. Včasné podání přihlášky poskytne více času na kvalitní umístění a vám poskytne dost času na přípravu, vybavení formalit (cestovní doklady, očkování) a korespondenci s vaší hostitelskou rodinou. Jelikož je o studium v USA velký zájem, doporučujeme odevzdat přihlášku ihned, jakmile se pro účast v programu rozhodnete. V letošním roce je stanoven limit pro počet přijatých studentů, který nelze překročit.

Cestovní doklady a organizace cesty

Víza

Po zařazení do programu a přijetí do americké školy předáme studentům všechny potřebné doklady, na jejichž základě vydá velvyslanectví USA roční vízum J - I (typ víza pro středoškolské výměnné programy). Aktuálně vás budeme informovat o postupu vyřizování a budeme vám nápomocni.

Organizace cesty

Podle zkušeností je ideální příjezd k vaší americké rodině přibližně týden před zahájením školy. To znamená, že odjezdy jsou organizovány od konce července až do začátku září. Data návratů jsou upřesněna po dohodě s rodiči; s přihlédnutím k platnosti víza a termínu ukončení školního roku jsou rozložena od května do začátku července následujícího roku. Pro studenty zařizujeme letenky již řadu let prostřednictvím agentury Nemo & Selecta s.r.o. Všichni účastníci cestují do místa svého pobytu v USA se zpáteční letenkou. Pracovníci naší kanceláře předají studentům podrobné instrukce k odletu a k odbavení.

Poplatky

Finanční podmínky pro školní rok 2018 - 19
Cena programu (státní škola) - 1 školní rok: 7 420 USD
Cena programu (státní škola) - 1 semestr: 6 420 USD
Podmínky platby pro nově přihlášené zájemce
I. splátka s odevzdáním přihlášky 1 800 USD
II. splátka do 1. 3. 2018 2 200 USD
III. splátka do 1. 5. 2018 - celý rok 3 420 USD
III. splátka do 15. 4. 2018 - pololetí 2 420 USD

Storno poplatek

Při zrušení účasti v programu ze strany uchazeče bude americkou přijímající organizací vyžadován storno poplatek. Jeho výše je závislá na termínu, kdy zájemce stornuje a na situaci, zda byl již umístěn do hostitelské rodiny. Přesné podmínky a výše stormo poplatku je upřesněna ve smlouvě o zprostředkování studijního pobytu, kterou obdrží každý zájemce o program.

Cena zahrnuje

 • Vyhledání a kvalifikování hostitelské rodiny
 • Přijetí ke studiu na střední škole (High School)
 • Dohled koordinátorů po celou dobu pobytu
 • Komunikaci mezi americkou organizací a rodiči prostřednictvím české kanceláře
 • Pomoc školního poradce
 • Orientační schůzku v Praze
 • Zajištění letenek
 • Zdravotní pojištění
 • Úhradu hotelu při nezbytném přenocování během cesty
 • Informační schůzku (Orientation Meeting) po příjezdu do Spojených států
 • 3 denní soustředění zahraničních studentů po příletu do USA
 • 24 hodinovou telefonní službu pro studenty na území USA po celý rok

Cena nezahrnuje

 • Letenku z České republiky do místa pobytu v USA (orientačně 20 000,- až 30 000,- Kč podle finální destinace)
 • Kapesné (doporučené 200 USD měsíčně)
 • Poplatek za vízum (aktuálně 160 USD) a registraci SEVIS (180 USD)
 • Přihlašovací poplatek 3 000,- Kč za vyhodnocení přihlášky, test, pomoc při vyřízení víza, asistenci, atd.
 • Příplatek za výběr oblasti USA nebo konkrétního státu
 • Výlety (dobrovolné)

Zákony

Nostrifikace

Studijní pobyt v USA

Někteří studenti, kteří navštěvují poslední ročník v High School, mohou získat oficiální maturitní diplom. Některé školní distrikty cizincům tento diplom nevystaví, ale v tomto případě postačí vysvědčení z posledního ročníku jako doklad pro potvrzení o ukončení střední školy v USA (completed secondary school study).

Pokud student hodlá americkou maturitu (resp. potvrzení o ukončení High School) uplatňovat v České republice, musí si nechat maturitu "nostrifikovat". Nostrifikací se rozumí uznání rovnocennosti vysvědčení vydaných zahraničními školami. Podmínky jsou dány vyhláškou MŠMT ČR č.385 z r. 1991 a upraveny vyhláškou č.332 z r. 1998. Česká republika se připojila k Haagské úmluvě z r. 1961, která celý proces ověřování cizích veřejných listin zjednodušila. Tato úmluva vstoupila u nás v platnost 16. května 1999. Nicméně student musí učinit několik kroků před návratem domů, o kterých vás budeme v případě zájmu informovat.

Ministerstvo školství

Řádné denní studium v zahraničí je považováno za pokračování přípravy na budoucí zaměstnání, proto máte nárok na rodičovský příspěvek a ostatní sociální dávky a úlevy. Rozhodnutí o postavení studia na střední škole v zahraničí vydá ministerstvo školství. Toto potvrzení použijete také pro zdravotní pojišťovnu. Podklady a instrukce vám připraví naše kancelář.