Nastartujte svůj život a zkuste

studium na střední škole ve Francii

Zjistěte více

Stručný popis studijního programu

Program
Ubytování: v hostitelských rodinách
Studium: státní střední škola
  soukromá střední škola na vyžádání
Délka pobytu: celý školní rok
  pololetí
Odlety: celý školní rok a 1.pololetí - září
  2. pololetí - leden
Termíny podání přihlášky
Celý školní rok do 15. dubna 2018
1.pololetí: do 15. dubna 2018
2.pololetí: do 15. října 2018
Požadavky na uchazeče
Věkový limit: 15 až 18 let
Znalost jazyka: nejméně 2 roky studia
Ostatní: motivace, vyspělost, dobrý zdravotní stav
Cena programu
Státní škola: 150 500 Kč - pro celý rok
  120 500 Kč - pro pololetí

Studijní pobyt ve Francii

Program dává jedinečnou možnost mladým lidem prožít rok ve francouzské hostitelské rodině a zároveň studovat střední školu, zdokonalit se v důležitém světovém jazyce, kterým francouzština bezesporu je a poznávat bohatou kulturu a historii.

Spolupracujeme s organizací SILC - Language courses & Leisure programmes, která zabezpečuje pobyty zahraničních studentů ve Francii. Je to nezisková organizace, která se touto činností zabývá již mnoho let.

Hostitelská rodina a kontaktní osoby

Studium ve Francii

Je věnována maximální pozornost výběru hostitelské rodiny, která bude nejvhodnější pro každého individuálního uchazeče. Rodiny vstupují do programu dobrovolně s velkorysostí a přátelskou otevřeností, poskytují studentovi ubytování, stravu a vytvářejí pro studenta bezpečné zázemí. Předpokládá se, že se student přizpůsobí rodinným zvyklostem a bude ochoten zúčastňovat se společného rodinného života, sportovních a společenských aktivit. Kromě toho je ve stálém kontaktu s místním koordinátorem, který je připraven mu být oporou v každé situaci, především v počátcích, studenty zve na různá setkání a výlety. Koordinátor je člověk, který připraví váš příjezd, jedná s hostující rodinou, vybere školu.

Škola

Student má povinnost pravidelně navštěvovat střední školu, kterou mu SILC vybere, jsou to školy typu gymnázia. Většinou nastupuje do ročníku, do kterého by chodil po prázdninách u nás, chodí do běžné třídy s ostatními místními studenty.

Jaké jsou podmínky pro přijetí

Studijní pobyt ve Francii
 • Student střední školy
 • Věk od 15 do 18 let v době nástupu do francouzské školy
 • Dobrý školní prospěch
 • Motivace, vyspělost uchazeče
 • Fyzické a psychické zdraví
 • Dobrá nebo přijatelná znalost francouzštiny, student se musí učit jazyk minimálně 2 roky - je vyžadováno, aby se domluvil v běžných situacích a mohl od začátku aspoň pasivně sledovat vyučování

Přihláška

Přihlašovací formuláře si zájemce může vyžádat v kanceláři AKV. Doručené kompletní, vyplněné přihlášky jsou posuzovány ihned a předány organizaci ve Francii. Doporučujeme, abyste nám doručili přihlášky bez zbytečného odkladu co nejdříve, tak bude mít francouzská organizace dostatek času na kvalitní umístění.

Studijní pobyt ve Francii
Termíny podání přihlášky
Pro celý školní rok do 15. dubna 2018
Pro 1. pololetí do 15. dubna 2018
Pro 2. pololetí do 15. října 2018

Poplatky

Cena SILC

Finanční podmínky pro školní rok 2018 - 19
akademický rok (10 měsíců) 144 500,- Kč
jeden semestr (pololetí) 122 800,- Kč

Po přijetí uchazeče do programu požadujeme první splátku 50 000 Kč při odeslání přihlášky, druhou splátku 50 000 Kč do 30. 3. 2018 a doplatek do 5. 6. 2018.

Při zrušení pobytu ze strany zájemce bude vyžadován zahraniční organizací storno poplatek, jak je uvedeno ve Smlouvě o zprostředkování studijního pobytu.

Cena zahrnuje

 • Výlohy spojené s umístěním do rodiny a školy
 • Dohled koordinátora po dobu trvání programu
 • Orientační schůzku v regionu, kde bude student umístěn
 • Ubytování a stravu v hostitelské rodině
 • Pomoc školního poradce

Cena nezahrnuje

 • Doprava ze svého bydliště do hostitelské rodiny
 • Místní doprava, včetně do školy
 • Mezistátní telefoní hovory
 • Školní pomůcky a učebnice
 • Školní obědy
 • Kapesné a osobní výdaje (doporučuje se 150,- EUR na měsíc)
 • Zdravotní pojištění - v členských zemích EU platí naše zdravotní pojištění, které by si účastníci měli rozšířit o komerční připojištění na pokrytí spoluúčasti, tj. finanční částky, kterou musí pojištěnec za ošetření sám zaplatit, a která mu bude zdravotní pojišťovnou refundována.
 • Přihlašovací poplatek 3 000,- Kč