Doklady a zákony
Úvod    Doklady a zákony

Program J-1 zaručený americkou vládou
Doklady a zákonyusa

Víza

Po zařazení do programu a přijetí do americké školy předáme studentům všechny potřebné doklady, na jejichž základě vydá velvyslanectví USA roční vízum J - I (typ víza pro středoškolské výměnné programy).

Aktuálně vás budeme informovat o postupu vyřizování a budeme vám nápomocni.

Organizace cesty

Podle zkušeností je ideální příjezd k vaší americké rodině přibližně týden před zahájením školy. To znamená, že odjezdy jsou organizovány od konce července až do začátku září. Data návratů jsou upřesněna po dohodě s rodiči; s přihlédnutím k platnosti víza a termínu ukončení školního roku jsou rozložena od května do začátku července následujícího roku.

Pro studenty zařizujeme letenky již řadu let prostřednictvím agentury Nemo & Selecta s.r.o. Všichni účastníci cestují do místa svého pobytu v USA se zpáteční letenkou. Pracovníci naší kanceláře předají studentům podrobné instrukce k odletu a k odbavení.

Nostrifikace

Někteří studenti, kteří navštěvují poslední ročník v High School, mohou získat oficiální maturitní diplom. Některé školní distrikty cizincům tento diplom nevystaví, ale v tomto případě postačí vysvědčení z posledního ročníku jako doklad pro potvrzení o ukončení střední školy v USA (completed secondary school study).

Pokud student hodlá americkou maturitu (resp. potvrzení o ukončení High School) uplatňovat v České republice, musí si nechat maturitu "nostrifikovat".

Nostrifikací se rozumí uznání rovnocennosti vysvědčení vydaných zahraničními školami. Podmínky jsou dány vyhláškou MŠMT ČR č.385 z r. 1991 a upraveny vyhláškou č.332 z r. 1998. Česká republika se připojila k Haagské úmluvě z r. 1961, která celý proces ověřování cizích veřejných listin zjednodušila. Tato úmluva vstoupila u nás v platnost 16. května 1999. Nicméně student musí učinit několik kroků před návratem domů, o kterých vás budeme v případě zájmu informovat.

Ministerstvo školství

Řádné denní studium v zahraničí je považováno za pokračování přípravy na budoucí zaměstnání, proto máte nárok na rodičovský příspěvek a ostatní sociální dávky a úlevy.

Rozhodnutí o postavení studia na střední škole v zahraničí vydá ministerstvo školství. Toto potvrzení použijete také pro zdravotní pojišťovnu. Podklady a instrukce vám připraví naše kancelář.Napište nám zprávu.
Rádi se Vám budeme věnovat. Kontaktní formulář


PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
 Vyjádření našich studentů
Naši studenti / ReferenceCopyright © StudovatvUSA.cz 2019  /  webové stránky absintdesign.cz
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
Anny Letenské 34/7, 120 00  Praha 2-Vinohrady
+420 739 066 078