Doklady a zákony
Úvod    Doklady a zákony

Program J-1 zaručený americkou vládou
Doklady a zákonyusa

Víza

Po zařazení do programu a přijetí do americké školy předáme studentům všechny potřebné doklady, na jejichž základě vydá velvyslanectví USA roční vízum J - I (typ víza pro středoškolské výměnné programy).

Aktuálně vás budeme informovat o postupu vyřizování a budeme vám nápomocni.

Organizace cesty

Podle zkušeností je ideální příjezd k vaší americké rodině přibližně týden před zahájením školy. To znamená, že odjezdy jsou organizovány od konce července až do začátku září. Data návratů jsou upřesněna po dohodě s rodiči; s přihlédnutím k platnosti víza a termínu ukončení školního roku jsou rozložena od května do začátku července následujícího roku.

Pro studenty zařizujeme letenky již řadu let prostřednictvím agentury Airpro s.r.o., všichni účastníci cestují do místa svého pobytu v USA se zpáteční letenkou. Pracovníci naší kanceláře předají studentům podrobné instrukce k odletu a k odbavení.

Nostrifikace

Někteří studenti, kteří navštěvují poslední ročník v High School, mohou získat oficiální maturitní diplom. Některé školní distrikty cizincům tento diplom nevystaví, ale v tomto případě postačí vysvědčení z posledního ročníku jako doklad pro potvrzení o ukončení střední školy v USA (completed secondary school study).

Pokud student hodlá americkou maturitu (resp. potvrzení o ukončení High School) uplatňovat v České republice, musí si nechat maturitu "nostrifikovat".

Nostrifikací se rozumí uznání rovnocennosti vysvědčení vydaných zahraničními školami. Podmínky jsou dány vyhláškou MŠMT ČR č.385 z r. 1991 a upraveny vyhláškou č.332 z r. 1998. Česká republika se připojila k Haagské úmluvě z r. 1961, která celý proces ověřování cizích veřejných listin zjednodušila. Tato úmluva vstoupila u nás v platnost 16. května 1999. Nicméně student musí učinit několik kroků před návratem domů, o kterých vás budeme v případě zájmu informovat.

Ministerstvo školství

Řádné denní studium v zahraničí je považováno za pokračování přípravy na budoucí zaměstnání, proto máte nárok na rodičovský příspěvek a ostatní sociální dávky a úlevy.

Rozhodnutí o postavení studia na střední škole v zahraničí vydá ministerstvo školství. Toto potvrzení použijete také pro zdravotní pojišťovnu. Podklady a instrukce vám připraví naše kancelář.Napište nám zprávu.
Rádi se Vám budeme věnovat. Kontaktní formulář


PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
 Vyjádření našich studentů
Naši studenti / ReferenceCopyright © StudovatvUSA.cz 2019  /  webové stránky absintdesign.cz
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
Anny Letenské 34/7, 120 00  Praha 2-Vinohrady
+420 739 066 078