Hostitelská rodina
Úvod    Přijetí a pobyt v americké rodině

Najděte druhý domov i za hranicemi Česka!
Přijetí a pobyt v americké rodiněVýměnné programy mají ve Spojených státech tradici několik desetiletí. Stovky amerických rodin otevírají své domovy zahraničním studentům z celého světa, za svou pohostinnost a péči očekávají obohacení svého života kulturou a zvyky vzdálených zemí.

Každá rodina je jiná a žije v jiném prostředí, nabízejícím specifické možnosti pro konkrétní oblast. Proto se doporučuje nevytvářet si předem vlastní představy, ale naopak být připraven přijímat nové zkušenosti, poznat jiné zvyky, názory a způsob myšlení.

Aby soužití s budoucí hostitelskou rodinou bylo co nejlepší, rodina si vybere svého studenta, o kterém předpokládá, že si s ním bude rozumět. Proto je velmi důležité, abyste pečlivě vyplnili přihlášku, napsali své zájmy a věnovali pozornost životopisu - eseji a výběru fotografií. Rodiny studentům poskytují bezplatně ubytování a stravu.

Stanete se členem americké rodiny a místní komunity, ve které žijí, budete s nimi sdílet jejich zvyky a aktivity ve volném čase, včetně podílu na chodu domácnosti. Předpokládá se pobyt v jedné rodině po celý školní rok — a ve většině případů tomu tak skutečně je. Pokud dojde k nedorozuměním či neshodám, nebudete sami - s řešením vám pomůže místní koordinátor a naši pracovníci.

Velké procento rodin již spolupracuje několik let a hostí studenty opakovaně. Rodiny, které se do programu přihlásí, musí splňovat přísná kritéria. Místní koordinátor s každou rodinou, která má zájem starat se o studenta, osobně hovoří a přesně ji informuje co se od ní očekává a jaké jsou její povinnosti. Pokud se věnujete intenzivně sportu, je snaha najít rodinu v blízkosti školy, která tento sport, či jinou akademickou prioritu nabízí. Má-li student zájem o umístění v určité oblasti, americké ústředí při včasném podání přihlášky k tomuto přání při výběru rodiny přihlédne. Existuje i tzv. přímé umístění, kdy si americká rodina vyžádá konkrétního studenta. I v tomto případě si organizace prověří, zda rodina splňuje předpoklady — jednou z podmínek je, aby se v ní nehovořilo rodným jazykem studenta, ostatní podmínky zůstávají nezměněné.

Organizace cesty

Podle zkušeností je ideální příjezd k vaší americké rodině přibližně týden před zahájením školy. To znamená, že odjezdy jsou organizovány od konce července až do začátku září. Data návratů jsou upřesněna po dohodě s rodiči; s přihlédnutím k platnosti víza a termínu ukončení školního roku jsou rozložena od května do začátku července následujícího roku.

Pro studenty zařizujeme letenky již řadu let prostřednictvím agentury Nemo & Selecta s.r.o. Všichni účastníci cestují do místa svého pobytu v USA se zpáteční letenkou. Pracovníci naší kanceláře předají studentům podrobné instrukce k odletu a k odbavení.


Napište nám zprávu.
Rádi se Vám budeme věnovat. Kontaktní formulář


PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
 Vyjádření našich studentů
Naši studenti / ReferenceCopyright © StudovatvUSA.cz 2019  /  webové stránky absintdesign.cz
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
Anny Letenské 34/7, 120 00  Praha 2-Vinohrady
+420 739 066 078